Baca Sistemleri

Tek Cidar Baca Sistemleri

Tek Cidar

Katı,sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda, endüstriyel cihazlarda, havalandırmalarda ve dar şaftlı eski binaların düşey bağlantılarında kullanılmaktadır.

Sistem kendi içerisinde ısıl genleşmeleri kompanze edecek şekilde tasarlanmıştır. Modüller sistemdeki muflu yapı ve baca üzerindeki yüzey işleme teknolojisi sayesinde çok kolay montaj kabiliyetine sahiptir. Birleştirme kelepçeleri ile birleştirilirler ve sızdırmazlık için bacaya özel ithal yanmaz contalar kullanılır. Muflu geçmeli ve kordonludur.

Sistem tek cidarlı olduğundan ısı geçirgenliği yüksektir. Sistem içerisinden geçen baca gazının sıcaklığı aynı orana yakın miktarda dış ortama iletilmektedir. Bu sebeple sıcaklıktan etkilenen cihazlar, plastik hammaddeli malzemeler, patlayıcılar, yanıcı gaz ve yakıtlar, elektrik tesisatları, cam malzemeler, tekstil ürünleri, vb yanıcı ve eriyici malzemenin sisteme yakın konuşlandırılmaması gerekmektedir. Sistemin çalışması esnasında baca üzerinde meydana gelen yüksek yüzey sıcaklığından dolayı insanların çıplak el ile sisteme dokunmaları sakıncalıdır. Isıtma kazanlarının kazan dairesinden geçen yatay ve dikey bağlantılarında, binaların daire içlerine açılan mevcut pencerelerinin bulunduğu boşluklardan geçen yatay veya dikey bağlantılarında, daire içlerinde açıktan geçen yatay veya dikey bağlantılarda kullanılması durumunda kesinlikle izolasyon tavsiye edilmektedir.

İLGİLİ GÖRSELLER

Çift Cidarlı Baca Sistemleri

Katı, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda ve cihazlarda kullanılmaktadır.

İç Cidar : Yüksek sıcaklık değerlerinde olan atık gaz sistemlerinde ise camyünü yada seramik yünü kullanılabilir.

Genellikle bina dışı uygulamalarda kullanıldığı gibi, yeni yapılan binalarda baca şaftı henüz açık iken kullanılırlar. Alt ana taşıyıcı ile yük taşınır. Ayrıca bina yüksekliği ve baca çaplarına bağlı olarak, kullanılan genleşme elamanları ile uzamalar ve genleşmeler karşılanır.

Birleştirme kelepçeleri ile birleştirilirler ve sızdırmazlık için bacaya özel ithal yanmaz contalar kullanılır. Muflu geçmeli ve kordonludur.

Sistem kendi içerisinde ısıl genleşmeleri kompanze edecek şekilde tasarlanmıştır. Modüller sistemdeki muflu yapı ve iç cidar üzerindeki yüzey işlem teknolojisi sayesinde çok kolay montaj kabiliyetine sahiptir.

Sistem çift cidarlı olduğundan ısı geçirgenliği düşüktür. Sistem içerisinden geçen baca gazının sıcaklığı dış ortama iletilmediğinden yoğuşma düşük, baca verimliliği yüksektir.