Sığınak Havalandırma Sistemleri

Sığınak Havalandırma

Sığınak havalandırma sistemleri tehlike anında sığınakta bulunan insanlara temiz hava sağlar. sığınakta karbondioksit oranı %2 den fazla, oksijen oranı %19 dan az olmamalıdır.

Sığınak yönetmeliğine uygun olarak mevcut sığınak havalandırma projelerine göre özel üretim ve montaj yapılması.

Sığınak kapasitesine göre özel seçilmiş klima santralleri : Kum – toz filtreli Aktif karbon filtreli
Radyoaktif filtreli sistemler kullanılır.

Nükleer ve konvansiyonel silahlarla, biyolojik ve kimyevi harp maddelerinin tesirlerinden ve tabii afetlerden insanlarla, insanların yaşaması ve ülkenin harp gücünün devamı içinzaruri canlı ve cansız kıymetleri korumak maksadıyla inşa edilen korunma yerleridir.

Sığınak yönetmelikte belirtilen serpinti sığınaklarında havalandırma sistemi,klima cihazı menfezler veya yapı perdesiyle sağlanmalıdır ibaresi bulunmakta olup; filtreleme sistemlerinin uygun bir şekilde yapılması gerektiği belirtilmektedir.

 

 

 

 

Sığınakta en önemli nokta barınmak zorunda kalacak insanlar için yeterli ve temiz havanın sığınak içine uygun koşullarda gönderilmnesidir.

Bunun için bir insan için gerekli hava miktarı doğru tespit edilmelidir.Çeşitli filtreleme teknikleri kullanılarak bir klima cihazı kullanılarak mahale verilmelidir.

Sığınak Havalandırma Santrali

 

 

İş merkezleri, Alışveriş merkezleri, Fabrikalar, Hastaneler, Okullar Ev ve Toplu Yaşam Alanları içindir.

GENEL ŞARTNAMELERE UYGUNDUR.