Endüstriyel Baca Sistemleri

İzmir Endüstriyel Baca Sistemleri

Mekanik direnç ve Karalılığı;Sistemin kendisine taşıtılan,bir başka yapıya taşıtılan veya çelik halatlarla sağlanan bacalar,serbest duran-endüstriyel bacalar olarak kabul edilmektedir. Bunların dışında;

1- Yan destekler arasındaki mesafe 4 metreden fazla ise,
2- Yapının en üst bağlantısından itibaren serbest duran kısmın yüksekliği 3 metreden fazla ise,
3- Bina ile bacanın dış yüzeyi arasındaki yatay mesafe 1 metreden fazla ise,
Serbest duran-endüstriyel bacalar olarak kabul edilmektedir ve bu doğrultuda tasarlanmalıdır.

Ülkemizde bugün için,Kendi kendini taşır,Serbest duran,Endüstriyel baca sistemlerinde TS EN 13084 serisi standartlar ve TS 11382 standardı kabul edilmektedir.

Endüstriyel baca sistemlerinde kullanılacak malzemelerin tespiti ve sistemin tasarımlanması,TS EN 13084-1’e göre;

Isı akış hesaplamaları,
Akış hesaplamaları,
Baca gazının malzemeye olan kimyasal etkileri,
Korozyon zamları,
Kalıcı etkiler,
Değişken etkiler,
Rastlantısal etkiler,

dikkate alınarak yapılmalıdır.