Sığınaklar Havalandırma Sistemi

Sığınak Havalandırması İzmir

Sığınakların Tanımı ve Çeşitleri

3194 sayılı İmar Kanununa göre düzenlenmiş bulunan İmar Yönetmeliklerinde Sığınaklarla İlgili Ek Yönetmelik hükümlerine göre sığınaklar;

1–Kullanacaklara göre sığınaklar,
2–Kullanım amacına göre sığınaklar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

1-Kullanacaklara Göre Sığınak Çeşitleri

1.1-Özel Sığınaklar: Evlerde, resmi ve özel idare, fabrika ve müesseselerin bodrumlarında veya bahçelerine yapılan sığınaklar.

1.2-Genel Sığınaklar: Nüfus ve trafik yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde, dışarıda bulunan halkın korunması için devlet tarafından yapılan sığınaklar.

2-Kullanım Amacına Göre Sığınaklar

2.1-Basınç Sığınakları : Nükleer silahların ani (ışık, ısı, basınç ve ilk radyasyon) ve kalıntı (radyoaktif serpinti) etkileriyle, konvansiyonel silahların tesirlerine, kimyasal ve biyolojik harp maddelerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır.

2.2-Serpinti Sığınakları: Nükleer silahların radyoaktif serpinti etkilerine karşı korunmak amacıyla inşa edilen sığınaklardır. Bu sığınaklar; kimyasal ve biyolojik harp maddelerine, nükleer silahların zayıflamış basınç ve ısı
tesirlerine ve konvansiyonel silahların parça tesirlerine karşı da korunmayı sağlamak için inşa edilen sığınaklar dır.

Sığınaklarda Havalandırma:

1-Sığınağın çeşidi ne olursa olsun, sığınaktan yararlanan insanların, bulundukları koruma ortamında bulunma süreleri boyunca, sağlıklı ve konforlu olarak yaşamalarının sağlanması gerekmektedir. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için or tam havasının asgari yaşam koşullarına uygun olması planlanmalıdır.

2-Dışarıdaki havanın radyasyon, biyolojik veya kimyasal toz ve parçalar ile kirli olduğu durumlarda emilen hava, bu kirleticileri tutacak uygun filtrelerden geçirilerek ortama verilmelidir.

2.1-Yüksek yangın tehlikesinin olduğu yerlerde dış hava mutlaka basınç, sıcaklık ve neme karşı tampon görevi gören kum filtreden geçirilmeli ve daha sonra aktif karbon filtreden geçirilerek ortama verilmelidir.

2.1.1-Kum filtresi üzerinden geçen dış havanın bağıl nemi içeriye oranla daha yüksek olduğundan, ha vuz içinde yoğuşma meydana gelir ve yoğuşan su kum havuzunun dip kısmında mutlaka bir dre naj tertibatı ile
dışarı atılmalıdır. Bunun için DN 25 çapında bir PVC boru ile suyun dışarı atılması sağlanmalıdır.

2.1.2-Kum yüksekliği 2 m olduğunda kum filtrenin basınç kaybı 200 Pa alınarak tasarım yapılmalıdır.

2.1.3-Sığınakta kum filtresi kullanımı tercih edildiğinde, kullanılacak kum emiş ızgarasını 5 cm örtecek şekilde 2-5 mm tane iriliğinde olmalı ve bunun üzerine 0.4-0.8 mm tane büyüklüğünde kuvartz tanecikleri olmalıdır.

2.2-Yangın tehlikesinin az olduğu bölgelerde kum filtresi yapılmayıp, koruma anında bir EU 3 toz filtresi ve nükleer tip filtre kullanılabilir. Normal halde ise, sadece EU 3 toz filtresi ve aktif karbon filtre üzerinden geçirilen
hava içeri verilmelidir.

2.3-Nükleer serpinti ile birlikte kimyasal ve biyolojik kirlenme durumlarında ise, her bir kirliliğe karşı ayrı ayrı uygun seçilmiş filtreler kullanılabileceği gibi, bu üç kirliliği karşılayabilecek kompakt filtre ler de kullanılabilir.

2.4-Sığınak Kapasitesi-Koruma Havalandırması (1 saatte kişi başına düşen hava miktarı m3 /saat)

Yüksek Yangın Tehlikesi

Düşük ve Orta Yangın Tehlikesi

0-50 kişiye kadar 1.8 m3/saat. Kum filtre, G4 toz filtre, aktif karbon filtreG4 toz filtre, radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre

51-150 kişiye kadar. 3 m3/saat. Kum filtre, G4 toz filtre, aktif karbon filtreG4 toz filtre, radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre 150 kişiden fazla 4.5 m3/saat. Kum filtre, G4 toz filtre, aktif karbon filtre G4 toz filtre, radyoaktif filtre ve aktif karbon filtre

2.5-Kanal tasarımı, menfez sayısı ve yerleşimi mekanik tesisat proje müellifi tarafından düzenlenir. Bu düzenleme TS 3419 “Havalandırma ve İklimlendirme Tesisleri-Projelendirme Kuralları” ve TS 3420 “Havalandırma ve İklimlendirme Tesislerini Yerleştirme Kuralları” standartları göz önüne alınarak yapılır.

2.6-Sığınak havalandırma fanının enerji ihtiyacı fan elektrik motoruna uygun kapasitede bir jeneratör ile karşılanmalı, jeneratör için sığınak alanı dışında bir alan makine dairesi olarak tasarlanmalıdır. Jeneratör egzozu doğrudan dışarıya verilmelidir. Jeneratörün devre dışı kaldığı durumlarda ise, enerji
ihtiyacı fana bağlı insan gücü ile çalışan çevirmeli kol yardımı ile karşılanmalıdır.

2.7- Hijyen tedbirleri: Sığınak biriken çöplerin ve diğer atıkların kolayca uzaklaştırılmasını sağlayıcı özellikte tasarlanmalı, helâ taşı yerine klozet kullanılmalı ve mümkünse radyoaktif sızıntıya karşı ilave tedbirler de alınarak atık su gideri kanalizasyona bağlanmalıdır.

Sığınaklarda atık su giderinin doğrudan kanalizasyona bağlandığı durumlarda geri tepmeyi engellemek üzere geri tepme ventili uygulaması yapılmalıdır.

3–Sığınakların mekanik havalandırmasının kapasitesi sığınak büyüklüğüne göre değişmektedir. Aşağıdaki tabloda verilen sığınak büyüklüğüne göre normal ve koruma havalandırma kapasiteleri ve kullanılacak filtreler dikkate alınarak tasarım yapılmalıdır.

1-Sığınaklarda Solunum için gerekli hava içinde asgari oksijen miktarının %19’dan az, CO2 miktarının %2’den çok olmaması, kuru termometre sıcaklığın 29 °C’yi aşmaması sağlanmalıdır. Sağlık koşullarının korunması, ortam havasındaki CO2 miktarının %4 ‘ü aşmaması için ise insanlarda kişi başına en az 500 lt/h solunum havasına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Sığınaklarda Havalandırma İçin Temel Şartlar:

1-Radyasyon, biyolojik ve kimyasal tozların ve parçaların sığınak içerisine
sızmasını önlemek için iç ortamda dış ortama göre 50 Pa değerinde pozitif
basınç yaratılmalıdır.

2-Sığınak havası ısıtılmamalı, soğutulmamalı ve nemlendirilmemelidir.
3-Sığınaktaki bütün açılıp kapanan veya dış bağlantısı olan açıklıklar hava
sızdırmaz şekilde yapılmalıdır.
4-Bu koşullarla birlikte, gerekli emniyetin sağlanabilmesi için sistem
tasarımında aşağıdaki tedbirler de alınmalıdır.
4.1–Sığınaklar bir normal havalandırma bir de koruyucu havalandırma
sistemlerini içermelidir.
4.2–Dışarıdaki hava solunabilir kalitede olduğu zaman normal
havalandırma devrede olmalı ve dışarıdan alınan temiz hava EU 3 kalite
toz filtre ile filtre edilip ortama verilmelidir.

37 thoughts on “Sığınaklar Havalandırma Sistemi”

  1. Havalandırma üzerine güzel ve bilgilendirici bi makale olmuş. Sitenin kalitesi tartışılmaz. Yeni çalışmalarınızda başarılar.

  2. Başarılı sistemler her binanın ihtiyacı var ve bulunması gerekir detaylı bilgiler için teşekkür ederim

  3. Yıl olmuş 2018 hala havalandırmasız sığınaklar var biran önce bu sistemlerin yaygınlaşması dileğiyle

  4. hilal havalandırma sistemleri belkide bilgi açısından havalandırma da en iyi firmalardan biridir. Havalandırma alanında her zaman hilal havalandırma bilgilerine bakmanız yeterli olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir